Tsurukam

Tsurukam, Kaori Suzuki and Sebastien Vuillot, Japani – Ranska

Tsurukam on ranskalais-japanilainen esitysduo jonka perustivat japanilainen tanssija Kaori Suzuki ja ranskalainen nukketaiteilija Sébastien Vuillot vuonna 2004 Pariisissa. Tsurukam company ammentaa tietoisuutta kulttuurisesta monimuotoisuudesta ja se luo teoksia, joissa risteytyvät tanssi, nukketeatteri, naamiot, esineet, materiaalit ja dramaattinen tila. Tämä on katsojien rakastaman duon kolmas vierailu Hangon festivaalilla.
www.cietsurukam.com

KAGOME on dramaattinen sovitus japanilaisesta legendasta, jonka sankarittarena on jalohaikara. Upea muuttolintu on hyvin suosittu ja pyhä japanilaisille.

Tarinassa haikara kärsii MIESTEN käsissä mutta toipuu MIEHEN käsissä. Tämän ystävällisyydestä vaikuttunut lintu muuttuu naiseksi, jotta voisi kiittää hoivaajaansa. Heidän liittonsa juhlistamiseksi nainen antaa miehelle lahjaksi Tsulunosenbaorin (tuhannesta jalohaikaran sulasta kudotun kankaan) heidän liiton juhlistamiseksi Pystyykö MIES pitämään lupauksensa, jonka uudelle vaimolleen antoi?

Samalla, kun saamme tietää lisää tarinan hahmoista, perehdymme Orfeuksen myyttiin, joka on jättänyt jälkensä moniin maailman kulttuureihin ja sivilisaatioihin.

KAGOME on tarina kauneudesta, puhtaudesta, pyhyydestä, lapsuudesta ja unelmista yhteiskuntien toistuvassa todellisuudessa.

Tässä teoksessa marionettinuket, tanssi ja naamiot heijastelevat perinteisen japanilaisen fyysisen teatterin muotoja (Bunraku, Kabuki ja Nö). Näiden yhdistelmä sekä ajoittainen japaninkielen dramaturginen käyttö vahvistavat paljasta ja herkkää estetiikkaa, joka saattelee yleisön japanilaisen kulttuurin maailmaan.

Tsurukam, Kaori Suzuki and Sebastien Vuillot, Japan – France

Summary of Kagome

KAGOME is the dramatic adaptation of a Japanese legend, in which the heroine is an egret. This magnificent migratory stilt is a very popular bird, sacred for the Japanese people.

In this story, the heron is hurt by MEN but healed by one MAN. Touched by his generosity, the bird transforms into a woman to thank him, offering him a Tsulunosenbaori (a fabric woven with a thousand egret feathers) to celebrate their union.

This Tsulunosenbaori will attract the rapacity of two unscrupulous people. Will The MAN be able to keep his promise to his newly wed wife?

As we learn about the different protagonists in the story, we also discover the myth about Orpheus, a myth which has left traces in cultures and civilizations throughout the world.

KAGOME is about beauty, purity, holiness, childhood and dreams meeting the recurrent reality in human society.

In this devised work, marionette puppets, dance and mask work is constantly influenced by traditional physical Japanese theatre (Bunraku, Kabuki and Nô). This blend, and the sometimes dramaturgical use of the Japanese language, strengthens the bare and sensitive aesthetic, which permits the audience to enter the universe of Japanese culture.

Tsurukam, Japan – Frankrike

Sammanfattning av Kagome

KAGOME är en dramatiserad version av en japansk legend, där hjältinnan är en häger. Denna magnifika flyttfågel är mycket populär och helig för det japanska folket.

I denna berättelse skadas hägern av MÄN men läks av en MAN. Fågeln blir rörd av hans generositet och förvandlar sig till en kvinna för att tacka honom, och erbjuder dessutom en Tsulunosenbaori (ett tyg vävt med tusen hägerfjädrar) för att fira deras förenande.

Denna Tsulunosenbaori kommer att väcka två skrupelfria människors girighet. Kommer MANNEN att kunna hålla löftet till sin nygifta fru?

Medan vi lär känna de olika huvudpersonerna i berättelsen upptäcker vi också Orfeusmyten, en sägen som lämnat spår i kulturer och civilisationer världen över.

KAGOME handlar om skönhet, renhet, helighet, barndom och drömmar som möter den återkommande verkligheten i det mänskliga samhället.

I detta verk influeras dockorna, dansen och maskerna ständigt av traditionell japansk teater (Bunraku, Kabuki och Nô). Denna blandning, och den ibland dramaturgiska användningen av det japanska språket, stärker den nakna och känsliga estetiken, vilket tillåter publiken att komma in i den japanska kulturens universum.

Tsurukam
Tsurukam
Tsurukam

Tsurukam co.
Kaori Suzuki – Japan
Sebastien Vuillot – France
cietsurukam.com