Johanna Ikola
Johanna Ikola

Johanna Ikola, `Aina joku vie´, kor. A. Aaltokoski