Roi Vaara

Roi Vaara, photo: Seppo Ketola, 2017

Roi Vaara on suomen kansainvälisesti tunnetuin performanssitaiteilija, hän syntyi Norjassa Mossissa vuonna 1953. Vaara opiskeli Taideteollisen korkeakoulun yleisellä iltalinjalla vuosina 1972–1975 ja taiteen tutkimusta Jyväskylän yliopistossa 1976–1977.
Vaara on esittänyt noin 300 erilaista performanssia. Hänen teoksiaan on ollut esillä noin 200 kansainvälisessä näyttelyssä ja festivaalissa yli 30 maassa.
Vaaralle on myönnetty Ars Fennica palkinto vuonna 2005 ja hänet on palkitttu Pro-Finalndia kunniamerkillä.

Kyllä – Ei
Pienimuotoinen performanssi puistossa rakentuu arkisista eleistä. Esityksen runollisuus ei perustu puhutun tai kirjoitetun kielen lausuntaan vaan runouteen toiminnan muotona. Runollisen ilmaisun välineinä ovat fyysisen läsnäolon muodot, sosiaalisen kanssakäymisen eleet, äänimaiseman ja toiminnan keskinäisistä suhteista syntyvät merkitykset, myöntöjen ja kieltojen yhtäläisyydet. Esitys etenee tilanteesta toiseen unenomaista logiikkaa seuraten. Esitys on tiivis, absurdi ja kertova, vaikkei lienekään aivan selvää, mitä se tahtoo sanoa.

Roi Vaara (born 1953) was born in Moss, Norway. He is an internationally acclaimed Finnish performance artist. Vaara studied at the University of Arts and Design in Helsinki during 1972–75 and at Jyväskylä University 1976–77. He has performed over 300 performances and his works have been presented in exhibitions in over 30 countries. Vaara was awarded with Ars Fennica Award in 2005 and with Pro Finlandia honorary medal in 2010. Vaara is a member of the famous performance group Black Market International since 1988. He has lectured and held workshops in art colleges, universities and academies since 1989.

Yes – No
A petite park performance built from everyday gestures. The elegance of the performance is less based on the spoken or written word than it is on the poetry of action. Here, the tools of poetic expression are physical presence, social behavior, the meanings shaped by the interrelationship between soundscapes and action, and the similarities between yes and no. The performance moves from one situation to the next, following a dreamlike logic. It is a dense, absurd, and telling performance – though it’s not always clear what’s being said.

Roi Vaara är Finlands internationellt sett mest kända performance artist. Han föddes 1953 i Moss, Norge och studerade på allmänna linjen vid Högskolan för konst och design i Helsingfors 1972-1975 samt vid Jyväskylä universitet 1976-1977.
Vaara har framfört omkring 300 olika föreställningar. Hans verk har presenterats på cirka 200 internationella utställningar och festivaler i över 30 länder. Han beviljades Ars Fennica-priset 2005 och han har tilldelats Pro Finlandia-medaljen 2010. Sedan 1988 hör Vaara till performance gruppen Black Market International och han föreläser och håller workshops.

Ja – Nej
Den småskaliga prestationen i parken är baserad på dagliga gester. Föreställningens poetiska uttryck bygger inte på det talade eller skrivna språket, utan på poesi som handlingsform. Medlen för poetiskt uttryck är den fysiska närvarons former, sociala gester, betydelserna som uppstår i samspel mellan ljudlandskapet och aktiviteterna, likheterna mellan bejakande och förbud. Presentationen fortskrider från en situation till en annan med en drömlik logik. Presentationen är kompakt, absurd och berättande, även om det inte är helt uppenbart vad den vill förmedla.