19-21.8.2022

Tango Hérnan Ohaco & Merja Tanjunen – ARGENTINA

“The learning curve of tango is infinite like an 8, we never stop learning”

TUNNIT LE PETIT FESTIVAALILLA HANKOSSA 2022
Viejät, jotka seuraavat, ja seuraajat, jotka vievät. Tällä tavalla olemme yhtä syleilyssämme eksymättä toistemme alueelle. Herkkyys, toisten kuunteleminen, musikaalisuus ja ilo ovat mausteita syvällisemmälle yhteydelle ja rehellisemmälle tanssille. Kurssit Hangossa ovat kaikille tasoille. Tanssinopettajat Hernan Ohaco ja Merja Tanjunen esittelevät konseptiaan “Dancing from the inside” , ” Sisäsyntyinen tanssi” joka sopii myös muihin tanssilajeihin, niin ammattilasille kuin harrastajille, ja erityisesti niille, jotka haluavat lähestyä Tangoa tunteen tasolla. Kontakti, liikkeiden yksityiskohdat, tekniikka ja musikaalisuus ovat opetuksen keskiössä jokaisella tunnilla.

LESSONS AT LE PETIT FESTIVAL IN HANKO 2022
Leaders who follow and followers who lead. In this way, we are one in our embrace without getting lost in each other’s zone.
Sensitivity, listening to others, musicality, joy, are the spices for a more connected, deep and honest dance.
Classes are for all levels. The couple is presenting their concept “Dancing from the inside” and it is also suitable for professionals with experience in other dance disciplines and especially for those who want to approach Tango from the feeling. The significant connection and the detail of the movements, the applied technique and the extreme musicality are points to be developed in each class.

Tango Hérnan Ohaco & Merja Tanjunen

Merja Tanjunen

Merja Tanjunen on Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin oleva tanssinopettaja ja tanssija. Hän työskentelee pääsääntöisesti Oulussa mutta työt vievät eri puolille Suomea. Merja on esiintynyt ja kilpaillut useilla kokoonpanoilla mm. Latino Show SM -sekä Performing Arts -kilpailuissa. Lisäksi hän on toiminut koreografina esityksissä ja teattereissa. Lattaritanssien maailmaan hän uppoutui parikymmentä vuotta sitten, myöhemmin sosiaalitanssit veivät mukanaan. Kun hän tutustui Argentiinalaiseen tangoon, se todella vei hänen sydämensä!

Merja on pidetty monipuolinen tanssinopettaja ja hän on noussut tunnetuksi tanssinopettajaksi ympäri Suomea. Hän opettaa niin Bachataa, kuubalaista salsaa kuin suomalaisia lavatanssejakin sekä suurta intohimoaan Argentiinalaista Tangoa.

`Sydämelläni on tanssinopettaminen ja uusien harrastajien saattaminen tanssin pariin. Rakastan työtäni ja haluan jakaa musiikin ja liikkeen yhdistävää ilosanomaa kaikenikäisille. Paritanssissa minua kiehtoo läsnäolo ja kahden ihmisen v

älinen yhteys, jota musiikki parhaillaan ohjailee. Koen, että erityisesti argentiinalainen tango mahdollistaa syvän yhteistyön parin kanssa, sekä antaa musiikillisesti valtavasti mahdollisuuksia monipuoliseen tulkintaan. Työssäni on parasta, että saan kohdata erilaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa, päästä kehittämään ihmisten välistä yhteyttä ja hyväksyntää tanssin keinoin.´


Merja Tanjunen is a dance teacher and dancer from Northern Ostrobothnia. She mainly works in Oulu, but also all over in Finland. Merja has performed and competed in several ensembles, e.g. Latino Show SM and Performing Arts competitions. In addition, she has worked as a choreographer in performances and theaters. She found the world of Latin dances twenty years ago. When he later became acquainted with the Argentine tango, it really took her into it´s embrace.

Merja teaches mainly adult dance enthusiasts and also has experience teaching young children. Merja is considered a versatile dance teacher and she has become a well-known teacher all over Finland. She teaches Bachata, Kizomba, Cuban salsa as well as Finnish pair dances and of course her great passion, Argentine Tango!

Tango Hérnan Ohaco & Merja Tanjunen

Hernan Dionysus Ohaco

Tangoa taidemuotona rakastava Hernan pyrkii inspiroimaan muita tanssijoita sekä osoittamaan, kuinka kaunista tanssin yhteisöllisyys on.
Hän on esiintynyt festivaaleilla ja tapahtumissa eri puolilla maailmaa ja Buenos Airesin perinteisen kuuluisissa milongoissa kuten El Besossa ja Porteño y Bailarinissa. Hernán on ohjannut viikoittaisia ​​tunteja ja työpajoja tangomaailman monilla kentillä , erityisesti Euroopassa ja Argentiinassa.
Intohimosta taiteeseen ja opettamiseen on syntynyt useita mielenkiintoisia projekteja, joita hän jatkuvasti kehittää toivoen voivansa jakaa kokemustaan ​​ja oppimaansa.”Tavoitteemme on että oppitunneilla lähestytään tanssia syvän ymmärryksen kautta kehittämämme ohjelman avulla. Tämä jättää esteettisen ja visuaalisen ulkopuolelle” Kehitämme joustavaa tekniikkaa, joka vahvistaa luonnollista tapaa ilmaista ja jakaa tunteitamme tanssiessamme. Tämä tekniikka antaa meille työkalut tanssijoiden kouluttamiseen ja tukemiseen.


A lover of tango as an art form, Hernan aims to influence and inspire other dancers, as well as showcase how beautiful the dance is for communities.
Hernán has given weekly classes and special workshops in many stages of the tango world, especially in Europe and Argentina.
From the passion for Art and teaching, several projects were born that are still developing with the hope of being able to share what he has learned, from his experience and education.
“We perfect ourselves so that our lessons are useful so that you can experience, with our program, an understanding of the dance that goes beyond the aesthetic and visual”
We are developing a flexible technique that helps naturally in the way we express and share our feelings when we dance.
This technique is giving us the tools to educate and support complete dancers.