19-21.8.2022

Ezequiel Sanucci & Lydia Müller ARG – NED

Ezequiel Sanucci & Lydia Müller ovat argentiinalaisen tangon, nykytanssin, baletin ja kontakti-improvisaation tanssijoita, opettajia ja koreografeja vuosikymmenien kokemuksella. He ovat neotangon, kontaktitangon pioneereja ja johtajia yrityksessään Tango Now, jossa he tekevät omia tangotanssiteatterituotantoja ainutlaatuisella Contemporary Tango -tyylillään.

Ezequiel varttui tangomusiikin parissa ja oppi ensimmäiset tangoaskeleensa 13-vuotiaana Teatro Colónin balettikoulussa. Vuonna 2009 hän aloitti tanssimisen Lydian kanssa. Vuonna 2012 he saivat Fonds Podiumkunstenin taiteellisen kehityksen stipendin seuratakseen ammatillisia tango-opintoja Buenos Airesissa kuuden kuukauden ajan. Tänä aikana he opiskelivat perinteistä, nuevoa ja esittävää tangoa korkealla ammattitasolla tangon huippuopettajilla, kuten Gustavo Naveiran, Gisselle Annan ja Dana Frigolin johdolla.

Ezequiel & Lydia ovat opettaneet ja esiintyneet suurilla tangofestivaaleilla, teattereissa ja milongoissa Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. He ovat esiintyneet yhdessä eri orkestereiden kanssa mm. Alfredo Marcuccin, Sexteto Milongueron, Otros Airesin, Carlos Liberdinskyn, Tangorran, Calavera Acid Tangon ja Trio Tangatan kanssa. Vuonna 2013 he esittivät tangoa kuningas Willem Alexanderin ja kuningatar Máximan kruunajaisten juhlissa Amsterdamissa.

Opetuksen Metodologia
Ezequiel & Lydian opetuksen erikoisala on Neotango, jossa he kehittivät oman orgaanisen ja luovan tanssityylinsä. He ovat yksi edelläkävijöistä tämän innovaation tuomisessa tangomaailmaan. Tango- ja tanssitaustansa avulla he kuljettavat oppilaitaan tanssiin syvemmälle omaan kehoon sekä kumppanin ja musiikin yhteyteen. Heillä on vahva tekniikan osaaminen, samalla he johdattavat luovaan liikkeeseen vapaasti improvisoiden. Parilla on korkea taso opettaa argentiinalaista tangoa pedagogisella, askel askeleelta rakentavalla tavalla, joka on orgaanista, virtaavaa ja hauskaa.

Ezequiel Sanucci & Lydia Müller are dancers, teachers and choreographers in Argentine tango, contemporary dance, ballet and contact improvisation with decades of professional experience. They are pioneers of neotango, contact tango and directors of their company Tango Now where they make their own tango dance theater productions with their unique Contemporary Tango style.

Ezequiel grew up with tango music and learned his first tango steps at the age of 13 years old at the Ballet School of Teatro Colón. In 2009 he started dancing with Lydia. In 2012 they were honored with a scholarship for artistic development from the Fonds Podiumkunsten to follow professional tango studies in Buenos Aires for 6 month. In this period they studied traditional, nuevo and performing tango at a high professional level with top tango teachers such as Gustavo Naveira & Gisselle Anna and Dana Frigoli.

Ezequiel & Lydia teached and performed at major tango festivals, theaters and milongas in Europe and Latin America. They performed together with orchestras such as Alfredo Marcucci, Sexteto Milonguero, Otros Aires, Carlos Liberdinsky, Tangorra, Calavera Acid Tango and Trio Tangata. In 2013 they performed tango at the celebrations of the coronation of the king Willem Alexander and queen Máxima in Amsterdam.

Methodology
Ezequiel & Lydia’s specialization in teaching is the Neotango where they developed their own organic and creative dance style. They are one of the pioneers of bringing this innovation to the tango world. Using their knowledge and background in tango and different dance styles they bring their students into dancing deeper in connection with their own bodies, the partner, the music, they improve their technique and they teach them creative movements with freedom in the dance. They have a high level of teaching Argentine tango in a pedagogical, step wise build up way, which is organic, with flow and fun.

Tango Now / Ezequiel & Lydia
tangonow.nl