Gustaf Broms 2018

the impuls for making the work
is in the longing
to catch a glimpse
of the fleeting experience B E I N G M I N D
that inhabits B O D Y moving through T I M E and S P A C E

to condense this experience into visual form
as an attempt to understand something about something

this language -! body as interface –
has the potential to create fluid structures for mind – close to the essence of what this living thing is ?

this creates potential for re-examining the accumulated ideas of what B E I N G is ,
beyond identification with borders of skin

here is potential for evolution.

In 1966 this human body was born, it was given the name Gustaf Broms. This concept now exists in a place called Sweden. To use the time in this predicament as a way to explore the nature of consciousness.

Using this body, moving through time and space, as a tool for exploring an idea of language. Trying to make a translation of the flow of life, into a condensed symbol, as a way for understanding and for communication.

Spending the last few years looking into the dualistic concept of “I”, in terms of association with the idea of BEING NATURE, as the actual biological reality this body goes through, and BEING MIND, as a very direct intellectual experience of “REALITY”.

Since 2009 I live in the forest of Vendel and work on a series of “aktions – movements” that looks at ideas of identification with “border of skin” and “identification with species”, and always to question the anthropocentric perspective.

“am I a immaterial BEING having a physical experience, or am I a physical BEING having an immaterial experience?“

Gustaf Broms syntyi Ruotsissa vuonna 1961. Nykyään hän asuu ja työskentelee Vendelin metsissä. Gustaf on kiinnostunut tietoisuuden tutkimisesta, minä-käsitteen kaksijakoisuudesta: ihmisen kokemuksesta kehon biologisena todellisuutena ja toisaalta mielen todellisuutena maailman ilmiöiden virrassa. Gustaf aloitti valokuvaajana ja installaatioiden rakentajana, mutta erityisesti kaksi hänen töistään johti hänet performanssitaiteen muotoon keskittymisestä muotoa vailla olevien prosessien tutkimiseen.

Vuonna 1991 Broms poltti kaikki aikaisemmat työnsä. Polttamisen aikana hän tajusi, että tapahtuman intensiteetti ja jäljelle jäänyt tuhka oli vaikutukseltaan suunnattomasti väkevämpi kuin kaikki mitä hän oli aikaisemmin tehnyt. Vuonna 2005 hän sai valmiiksi teossarjan nimeltä ”5 Faiths for a Brave New World”, jonka teokset olivat liian raskaita liikuteltaviksi. Nämä kaksi kokemusta synnyttivät kaipauksen tutkia muotoa vailla olevaa ja johtivat Trish Littlerin kanssa tehtyyn projektiin nimeltä ”A Walking Piece”, jossa nämä kaksi taiteilijaa viettivät 18 kuukautta kävellen Itä-Euroopan läpi Vendelistä Odessaan. Teosta voidaan pitää piirustuksena ajan taululle, jossa keho toimii liituna.

Broms jatkaa edelleen työtään omistautuen liikesarjojen luomiseen, joilla hän pyrkii valaisemaan sellaisia käsitteitä kuin sisäinen/ulkoinen ja liike/hiljaisuus, käyttäen työvälineenään omaa kehoaan näiden prosessien tutkimisessa. Gustaf Bromsin pysyvä kysymys on: ”Miksi tämän kehon tanssivat atomit eivät sulaudu yhteen sen ympärillä tanssivien atomien kanssa?”

Gustaf Broms född i Sverige 1966.
Verksam i Vendels skogar.
Broms arbetar med frågeställningar som, vad är medvetandets natur och process ? Varandets dualistiska koncept, som i att vara både “NATUR”, som i kroppens biologiska realitet, och att vara “INTELLEKT”, som i den upplevda erfarenheten av fenomenens flöde ?
Han började att arbeta med fotografi och installation, men framförallt två arbeten ledde honom till den mer formlösa processen, performance / aktioner.

1993 brände Broms alla sina verk, i och med det insåg han hur intesiteten i den aktionen och den kvarvarande askan var starkare än något verk han tidigare gjort. 2005 avslutades projektet “ 5 faiths for a brave new world”, som bestod av objekt som var fysiskt för tunga för att kunna lyftas av hans kropp.

Dessa två erfarenheter ledde till en längtan att arbeta med det formlösa och ledde fram till projektet “ A walking piece”, med Trish Littler, där de två konstnärerna tillbringade 18 månader till fots från Vendel till Odessa, verket skall ses som en teckning i tid, där kroppen är kritan.

Broms fortsätter att arbeta med en serie aktioner som vill belysa koncept som inre/yttre, stillhet/rörelse, tid/rum, där den egna kroppen är verktyg för att undersöka dessa processer. Den konstanta frågan är, “varför de dansande atomerna som utgör min kropp, inte flyter ihop med de dansande atomerna som utgör min värld?”

Gustaf Broms
orgchaosmik.org