Marija Grazio

Pianistina etsin loputtomasti tilaa henkiselle ja emotionaaliselle aineenvaihdunnalleni. Parikymppisenä lähdin yhdessä Slavenin (Tolj) kanssa seikkailuun performanssin ja visuaalisen pariin. “Uzdizanje”, “Tal”, “S u etverokutu”, “Gundulić”, “Neuspjelo” ja “Hrana za preživljavanje” ovat joitakin monista visuaalisen taiteen projekteista, joiden parissa olen työskennellyt ja esiintynyt ympäri Dubrovnikia, Kroatiaa, Amerikkaa ja Eurooppaa silloisen aviomieheni Slaven Toljin rinnalla.

Esitys “Koncert za slu ajne prolaznike”, “Vila”, näyttely “Mjera za intimu” (molemmat tallennettuna Ana Opali
in kameralla), osallistuminen ryhmänäyttelyihin ja Venetsian biennaaliin Orestes-ohjelmassa, sekä kolme näyttelyä “Smrtno ozbiljna trilogija” -trilogiassa ilmaisevat loputonta valmiutta reagoida ympärilläni olevaan maailmaan ja muodostaa ajatuksia keinolla, joka on mahdollistanut musiikillisesta poikkeavan ilmaisutavan.

ENGLISH

A pianist by trade, I am in a never ending quest for space for my mental and emotional metabolism. In my twenties, together with Slaven (Tolj), I have set forth in the adventure of performance and the visual. “Uzdizanje”, “Tal”, “S u četverokutu”, “Gundulić”, “Neuspjelo” and “Hrana za preživljavanje” are some of the many visual arts projects which I have worked on and performed throughout Dubrovnik, Croatia, America and Europe, alongside my then husband Slaven Tolj.

The performance “Koncert za slučajne prolaznike”, “Vila”, the exhibit “Mjera za intimu” (both captured through the camera of Ana Opalić), taking part in group exhibits and on the Venice Biennale in the Orestes program and three individual exhibits in the “Smrtno ozbiljna trilogija” trilogy prove a unending readiness to react to the world around me and to form ideas into a medium which has allowed me an expression different to the musical one.

Marija Grazio aloitti pianon opiskelun kotonaan, ensin tätinsä Marija Grazion kanssa ja sitten isänsä Ferdon kanssa. Hän suoritti opintonsa musiikkilukiossa loppuun 15-vuotiaana. Marija jatkoi opiskelua merkittävien pedagogien ohjauksessa: Vladimira Krpan – Zagreb, Marjana Mike – Puola, Slava Gabrijelov ja Konstantina Bogino – Venäjä. Hän hankki akateemisen diplomin professori Dušan Trbojevi

in kurssilta vuonna 1987 ja on siitä lähtien toiminut pianonsoiton opettajana Luka Sorko

evi

– taidekoulussa Dubrovnikissa.
Vuonna 2004 hän suoritti ylemmän korkeakoulututkinnon Ljubljanan musiikkiakatemiasta, arvostetun pianistin Dubravka Tomši
in kurssilta.
Kamarimusiikin esittäminen on ollut tärkeä osa Marijan luovaa elämää ja hän on toteuttanut menestyksekkäitä konsertteja viulistien, laulajien ja oboistien kanssa, soittaen pianoa duoissa, trioissa ja kvarteteissa. Kamarimuusikkona hänen erinomainen maineensa sai vahvistuksen hänen saatuaan kriitikkojen ylistämän “Darko Lukić” -palkinnon esityksestä viulisti Marko Generon kanssa.
Sooloesitysten lisäksi Marija esiintyy orkesterien kanssa useiden eri kapellimestarien, kuten Pavle Dešpaljin, Anton Nanutin, Frano Krasovacin, Nicholas Miltonin, Alan Buribayevin, Ivo Dražini
in, Ivan Repuši
in, Marin Wolfen, Zlatan Srzi
in , Mladen Tarbukin ja muiden johdolla, osoittaen kiinnostusta kaikkia musiikillisia aikakausia kohtaan, klassisesta nykymusiikin teoksiin. Nämä vaihtelevat Haydnista, Mozartista Rahmaninoviin, Saint-Sansaan, Franckista Honeggeriin, Poulneciin ja Šostakovi
iin. Hän voittikin “Orlando”-palkinnon parhaasta musiikin tulkinnasta Dimitrij Šoštakovi
in Pianokonsertto nro 1:n tulkinnallaan Dubrovnikin kesäfestivaaleilla. Hän oli mukana menestyksekkään kroatialaisen säveltäjän Frano Đurovi
in Pianokonserton ensiesityksessä yhdessä Cantus-ryhmän ja kapellimestari Berislav Šipušin kanssa Osorske ve
eri –festivaaleilla vuonna 2010.
Pianonsoiton lisäksi hän vaihtaa vaivatta omaa taiteellista ilmaisuaan kirjallisuuden, visuaalisen taiteen ja musiikin säveltämisen välillä.
Vuonna 2001 hän perusti Sorgo Music -työpajan, joka edistää Dubrovnikin laajaa musiikkiperimää ja käsittää aikakaudet ajasta ennen klassista aina nykyaikaan. Työpajassa on mukana pianisti Aljoša Le
i
, joka tuo painotuksen nykymusiikin ilmaisulle ja sen muusikoille.

Marija Grazio began learning piano at home, first with her aunt Marija Grazio, and than with her father Ferdo. She completed her musical high school education when she was fifteen. Her study continues with prominent pedagogues – Vladimira Krpan- Zagreb, Marjana Mike- Poland, Slava Gabrijelov and Konstantina Bogino –Russia. During her study years she learns about various piano school programs. She acquired an academy diploma in the class of professor Dušan Trbojević in 1987, ever since she is working as a piano teacher in Luka Sorkočević Art School in Dubrovnik.
In 2004 she completed a postgraduate study program at the Music Academy in Ljubljana, in the class of respected pianist Dubravka Tomšič.

Chamber music performance has been an important part of her creative life where she accomplished successful concerts with violinists, singers, oboists, playing in piano duos and trios, quartets. As a chamber musician, her excellent reputation was confirmed when she received critic’s award “Darko Lukić”, performing in duo with the violist Marko Genero.

Besides recitals, she performs along orchestras with various conductors, Pavle Dešpalj, Anton Nanut, Frano Krasovac, Nicholas Milton, Alan Buribayev, Ivo Dražinić, Ivan Repušić, Marin Wolfe, Zlatan Srzić , Mladen Tarbuk and others, where she demonstrates curiosity for all musical periods from classical to modern pieces. Such vary from Haydn, Mozart through Rahmanjinov, Saint-Sansa, Franck to Honegger , Poulnec and Šostaković. Incidentally, in 2006, for her interpretation of Dimitrij Šoštaković First piano concerto she receives “Orlando” award for best music interpretation at the Dubrovnik Summer Festival. She gave the first performance of Piano concerto by successful croatian composer Frano Đurović in 2010 at the festival Osorske večeri with Cantus ansamble and conductor Berislav Šipuš.
Besides playing piano she changes with ease own artistic expression in literature, visual arts and composing the music.
She founded Sorgo Music Workshop in 2001 which promotes comprehensive music heritage from Dubrovnik and encompasses periods from pre classical to modern time. The workshop leads along with pianist Aljoša Lečić, giving an accent to contemporary musical expression and its musicians.