Mislav Hollos

7.5.2023

I was born in Zagreb in 1973. My mother, a painter, and my father, a sculptor, introduced me early to fine art printing. Both parents were my guides and mentors in the beginning but very soon let me develop by myself. Alongside traditional techniques of fine art printing, such as drawing, etching, and monotype, I experimented with new techniques and ways of presenting the images of the unprintable; the very delicate and subtle life of the matrix surface.

During my research, I discovered and developed scannography, a combination of traditional fine art printing and photography, which I also call printing with light. I published a study on scannography in the Croatian art printing magazine Grafika. It is based on several years of work that were first exposed in the gallery “Happenings” in 2005, as part of the “The Faces of Streets” cycle, and later “Other Worlds I, II, III” and “Natural Artefact” in 2010.

Although my art has always been my primary interest, I have also expressed myself in other fields. I earned my MA in Art History and Archaeology on the subject of “Commedia dell’ Arte in Jacques Callot’s opus.” Having gained experience working in museums and galleries in Zagreb and Dubrovnik, I decided to take my passion for visual art to the next level by organizing workshops in Zadar. My workshops focus on the importance of play and interaction as a means of stimulating creativity, while also promoting the integration of individuals with special needs. Despite my emphasis on contemporary art, I have not neglected the importance of art history. In fact, I wrote a book in 2009 on Jacques Callot, which chronicles the art printing of 17th century Europe. Although the book is still awaiting publication, I remain hopeful that it will find a publisher soon. And I have realized: Faith is unkown, magical hand that feels the light and shines when the dawn is still dark, thats why I call her my little Sun.

Mislav has also authored several lectures on the topics of energy, consciousness, and ancient civilizations. Beings of light, Zagreb 2010; Pyramids and consciousness, 2011. Articles in the journals Nexus, Svjetlost: Archaeoacoustics, Energy Grid of the Earth, Simulacra, Acoustics of Ancient Temples, Cymatics, Energy Grid of the Earth and Dragons.
Through his work, he seeks to uncover the hidden knowledge of our ancestors and to help us reconnect with the wisdom of the past.

Mislav Hollos

Rođen sam u Zagrebu 1973. Majka mi je bila slikarica, a otac kipar. Rano su me upoznali s likovnim tiskom. Oba roditelja su mi u početku bili vodiči i mentori, ali vrlo brzo su me pustili da se sam razvijam. Uz tradicionalne tehnike likovnog tiska, kao što su crtež, bakropis i monotipija, eksperimentirao sam s novim tehnikama i načinima predstavljanja slika neispisivog, delikatnog i suptilnog života površine matrice. Tijekom istraživanja otkrio sam i razvio skenografiju, kombinaciju tradicionalnog likovnog tiska i fotografije, koju nazivam i svjetlosnim tiskom. Studiju o scenografiji objavio sam u hrvatskom umjetničkom tiskarskom časopisu Grafika. Temelji se na višegodišnjem radu koji je najprije bio izložen u galeriji “Happenings” 2005. godine, u sklopu ciklusa “Lica ulica”, a kasnije “Other Worlds I, II, III” i “Natural Artefact” u 2010.

Iako je umjetnost uvijek bila moj primarni interes, izražavao sam se i na drugim poljima. Magistrirao sam povijest umjetnosti i arheologiju na temu “Commedia dell’ Arte u opusu Jacquesa Callota.” Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru 1993-1995 & Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1995-2002. Nakon iskustva rada u muzejima i galerijama u Zagrebu i Dubrovniku, odlučila sam svoju strast prema vizualnoj umjetnosti podignuti na višu razinu organizirajući radionice u Zadru. Moje su radionice usredotočene na važnost igre i interakcije za poticanje kreativnosti uz promicanje integracije osoba s posebnim potrebama. Unatoč svom naglasku na suvremenoj umjetnosti, obratio sam pozornost na važnost povijesti umjetnosti. Zapravo, napisao sam knjigu 2009. o Jacquesu Callotu, bilježeći kroniku umjetničkog tiska 17. stoljeća u Europi. Iako knjiga još uvijek čeka objavljivanje, nadam se da će uskoro pronaći izdavača. I spoznao sam: Vjera je nepoznata, čarobna ruka koja osjeća svjetlo i sjaji kad je zora još tamna; zato je zovem moje malo Sunce.

Mislav je također autor nekoliko predavanja na teme energije, svijesti i stare civilizacije. Bića svjetlosti, Zagreb 2010, Piramide i svijest, 2011. Objavljivao je članke u časopisima Nexus, Svjetlost: Arheoakustika, Energetska mreža Zemlje, Simulakrumi, Akustika antičkih hramova, Kimatika, Energetska mreža Zemlje i Zmajevi.
Svojim radom nastoji otkriti skriveno znanje naših predaka i pomoći nam da se ponovno povežemo s mudrošću prošlosti.