19.8.2022

RIIA KIVIMÄKI & SAKU MÄKELÄ – TANSSI JA NYKYSIRKUS – DANCE AND CONTEMPORARY CIRCUS

Riia Kivimäki and Saku Mäkelä

Momentum

Ratkaiseva ajankohta.
Kosketuksen hetkellisyys.
Mistä lähtee yhteinen liike?
Kuuntele, kuuntele koko sielullasi.
Herkistä itsesi minulle, tavataan tässä.
Antaudu liikkeen virtaan.

Olemme Riia Kivimäki ja Saku Mäkelä, tanssi- ja sirkustaiteilijat Helsingistä. Saku on valmistunut Tukholman Taideyliopistosta vuonna 2008 sirkustaiteilijaksi. Riia on valmistunut tanssijaksi Tampereen konservatoriosta vuonna 2009 ja sen jälkeen syventänyt opintojaan nykytanssin kentällä Espanjassa CobosMika Companyssa. Olemme molemmat työskennelleet laajasti tanssin, sirkuksen ja teatterin saralla esiintyvinä taiteilijoina ja koreografeina sekä tehneet omia teoksiamme. Vuonna 2018 perustimme RISAn oman taiteellisen työmme alustaksi. Yhdessä olemme luoneet ja kehittäneet uuden omaleimaisen liikekielen, jossa pariakrobatia ja tanssi yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla. Työssämme tahdomme rikkoa olemassa olevia genrejen sisäisiä ja välisiä sääntöjä sekä rajoituksia. Teoksemme nousevat ajastamme ja heijastelevat maailmamme tilaa, ne pyrkivät yhteyteen katsojan kanssa ja ovat avoimia kaikille.

Momentum

The pivotal moment.
Brief moment of the touch.
Where does the shared movement start?
Listen. Listen with your whole soul.
Sensitize yourself to me, let’s meet here.
Indulge in the flow of movement.

We are Riia Kivimäki and Saku Mäkelä, Helsinki-based circus- and dance artists. Saku has graduated from Stockholm University of Arts in 2008 as a circus artist. Riia has graduated from Tampere’s Conservatoire as a dancer in 2009 and deepened her studies in contemporary dance in Spain at CobosMika Company after that. We both have been working broadly in the fields of dance, circus and theater as performing artists and choreographers as well as making our own works. 2018 we established RISA as a platform for our own artistic work. Together we have created and developed a new kind of movement language of partnering, that combines pairacrobatics and dance in a unique way. In our work we want to break existing rules and limitations of genres. Our works rises from our time and reflects the state of our world, aiming to connect with all people.


RISA
> riiasaku.com