Titta Vilhunen
Artist Titta Vilhunen at Le Petit Festival Hanko 2016, Finland

Titta Vilhunen, born 1966
Curriculum Vitae

Of Memories and Remembering
A fragment: atmosphere, state of mind, people, spatial experience

Titta Vilhunen, visual artist, set designer and special painter, studied visual art from 1988 to 1992 in Lahti Art Institute. She graduated as a set designer from the University of Art and Design, in 2006.
She has worked as a set designer, property master and special painter in professional theaters as well as in television an cinematic productions. From 2008 Vilhunen has worked as a teacher in the Department of Film, Television and Scenography in Aalto University. Lately she has again concentrated strongly in visual art.

Vilhunen is interested in the relationship of concrete material to memories and to time and space. The personal and collective remembrance are the human tools she uses. With her material she brings the past into the presence of this moment. Through her works she wants to communicate and bring out cognitive and emotional correspondences within the spectator’s own past — both the real and the imagined past.

Titta Vilhunen s. 1966
Curriculum Vitae

Muistoista ja muistamisesta
Katkelma elämää: tunnelma, mielentila, ihmiset, tilallinen kokemus

Kuvataiteilija, lavastaja ja erikoismaalari Titta Vilhunen opiskeli Lahden Taideinstituutissa kuva-taiteilijaksi vuosina 1988 – 1992 ja valmistui lavastajaksi Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 2006.
Hän on työskennellyt lavastajana, rekvisitöörinä ja erikoispintakäsittelijänä ammattiteattereissa sekä tv- ja elokuvatuotannoissa. Vuodesta 2008 Vilhunen on toiminut opettajana Aalto yliopiston elokuva- ja lavastustaiteen laitoksella. Viime vuodet hän on keskittynyt jälleen vahvasti kuva-taiteeseen.

Vilhunen on kiinnostunut materiaalin suhteesta muistoihin, aikaan ja tilaan. Inhimillisenä työkaluna Vilhunen käyttää ihmisen henkilökohtaista ja kollektiivista muistamista. Materiaalin avulla hän tuo menneisyyden läsnäolevaksi tähän hetkeen. Teoksillaan hän haluaa välittää ja nostattaa katsojassa tunnelmia ja tunnistuspintoja omaan menneisyyteen, todelliseen ja kuviteltuun.

Titta Vilhunen (1966)
Minnen, fragment, stämningar, känslotillstånd och människor…

Bildkonstnären, scenografen och specialmålaren Titta Vilhunen studerade till bildkonstnär vid Lahden Taideinstituuti 1988-1992 och därefter till scenograf vid Taideteollinen korkeakoulu. Vilhunen har arbetat som scenograf och rekvisitör vid professionella teatrar och vid tv- och filmproduktioner. Sen 2008 fungerar Vilhunen som professor vid Aalto Universitetets film- och scenografikonstutbildning. Under de senaste åren har hon åter fokuserat på den egna konsten. Vilhunen är intresserad av hur olika material kan vara kopplade till minnen, tid och rum. Vilhunen lyfter upp människors individuella och kollektiva sätt att minnas. Med hjälp av olika material återskapar hon stundens närvaro i det förflutna. Genom sina verk vill Vilhunen lyfta fram och förmedla stämningar och beröringspunkter från betraktarens eget förflutna, både verkliga och föreställda.