Mi Aleksandra Grönlund Le Petit Festival Hanko 2015

With her work she wants to enliven and promote the city’s theater and cultural events, as well as improve the working conditions of artists in co-operation with different organizations and workers of creative sector in Hanko.

Mi haluaa toiminnallaan elävöittää ja edistää Hangon teatteri- ja kulttuuritarjontaa sekä pyrkii parantamaan taiteilijoiden työskentelyolosuhteita yhteistyössä muiden luovan alan tekijöiden kanssa

Theater, freelance and workshops

Mi Aleksandra Grönlund graduated from the Theatre of Arts Master’s degree program in Helsinki Theater Academy in 2003.
She worked as an actor at the Finnish National Theatre from 2003 to 2013. She was involved in numerous plays like Lars Noren – Quiet music / Johanna, Shakespeare – Midsummer Night’s Dream / Hermia, Pirkko Saisio – Numbness / Milva, Juha Lehtola – Othellohyrrä / Mona, Anton Chekhov – Platonov / Anna Petrovna, Tony Kushner – Illusion / Lyse, Tomi Kontio – The spring when father got wings / Laura, Molière – Educated women / Armande.
From 2012 to 2013 Mi was involved in the National Theatre’s Touring Stage. Also, in 2012 she made her own monologue play Norsunluunainen, – ‘IVORYWOMAN’. During 2013 her monologue play was in Touring Stag repertoire of Finnish National Theatre.
In 2013, IVORYWOMAN was seen at the theatre festivals in Kittilä – Staalon Festival and Le Petit Festival du Théâtre, Croatia.

Since 2014 Mi has been working as a freelancer, living with her family in Hanko. Mi arranges theater workshops for children and youth and works in partnership with city’s substance abuse and mental health unit, by arranging operational workshop activities for young people at risk of exclusion.
Of interest in physical theater and the actor’s art she has taken masterclasses in Paris, Amsterdam and Berlin 2013 – 2015.
Since 2014 she has been organizing for international Meisnerworkshops by Ste-ven Ditmyer in Helsinki.
Her cooperation with the international theater festival Le Petit Festival du Théâtre, will bring the festival to Hanko in August 2015.
At the moment Mi is working on a new monologue for the year 2016.

Teatteria, freelance ja työpajat

Mi Aleksandra Grönlund valmistui Teatteritaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyönlaitokselta vuonna 2003.
Hän työskenteli näyttelijänä Suomen Kansallisteatterissa vuodet 2003 – 2013. Hän oli mukana mm. näytelmissä Lars Noren – Hiljaista musiikkia / Johanna, Shakespeare – Kesäyön unelma / Hermia, Pirkko Saisio – Tunnottomuus / Milva, Juha Lehtola – Othellohyrrä / Mona, Anton Tšehov – Platonov / Anna Petrovna, Tony Kushner – Illuusio / Lyse, Tomi Kontio – Keväällä isä sai siivet / Laura, Molière – Oppineita naisia / Armande. Vuonna 2012 – 2013 Mi oli mukana Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön toiminnassa. Vuonna 2012 hän valmisti oman monologinäytelmän Norsunluunainen, joka oli niinikään Kiertuenäyttämön ohjelmistossa ja Mi vieraili esityksellä teatterifestivaaleilla niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Vuodesta 2014 Mi on asunut perheensä kanssa Hangossa ja työskentelee freelancerina. Mi tuo kaupunkiin ilmaisutaidonopetusta lap-sille ja nuorille sekä toimii yhteistyössä nuorten päihde- ja mielenterveysyksikön kanssa järjestäen toiminnallista työpajatoimintaa syrjäytymisvaarassa oleville nuorille.
Kiinnostus fyysiseen teatteriin ja näyttelijäntaiteeseen on vienyt häntä opiskelemaan mm. Pariisiin, Amsterdamiin ja Berliiniin. Vuodesta 2014 hän on järjestänyt esim. kansainvälistä Meisnertekniikan opetusta Helsingissä.
Yhteistyö kansainvälisen teatterifestivaalin Le Petit Festival du Théâtren kanssa mahdollistaa omaperäisen festivaalin vierailun Hangossa elokuussa 2015.
Tällä hetkellä Mi työskentelee uuden monologiteoksen parissa vuodelle 2016.